Välkommen

Detta är ett exempel på ett ärende system.
I detta systemet så finns en överskådlig tabell
med både information om händelser i ärendet och även
grund information så som kundens uppgifter.
Systemet kan också ta bort och lägga till nya ärenden.

Klicka på "Testa här" knappen för att testa detta system.

Testa här